Polis - Adliye

Curuf depolama alanında çıkan yangınlar, Foça halkını isyan ettirdi

Foça'nın Aliağailçe sınırında, demirçelikfabrikalarıylatermiksantralinkullandığıkülvecürufdepolamaalanında son dönemde çıkan yangınlar, Foçalıları isyan ettirdi. FoçaIlıpınarKöyüGölyüzüMevkii’ndekiormanvesukaynaklarıbakımındanzenginarazinincürufdökümalanıolarakkullanmasına ve bu alanda çıkan yangınlara büyük tepkigösterenFoçalılar, HükümetKonağıönünde...

Devamı
Page 1 of 2 1 2

Recent News